Giải mã giấc mơ thấy bản thảo & ngủ nằm mơ thấy viết bản thảo - T2G Teen

Latest

Teen Tiền Giang - Giải Mã Giấc Mơ

Thursday, December 8, 2016

Giải mã giấc mơ thấy bản thảo & ngủ nằm mơ thấy viết bản thảo

Bạn mơ thấy bản thảo? Thì nếu bạn mơ thấy bản thảo hay viết bản thảo, bản nháp trong giấc mơ. Thì điều này nói rằng bạn đang trải qua một nổi thất vọng nếu bản thảo đang giang dở. Nhưng nếu bản thảo đã hoàn thành, thì giấc mơ này nói rằng những hy vọng lớn của bạn sẽ thành hiện thực.

Mơ thấy viết bản thảo có ý nghĩa gì?
Mơ thấy viết bản thảo có ý nghĩa gì?
Đọc thêm »

No comments:

Post a Comment