Con ma theo tưởng tượng của 4 nhóm máu - T2G Teen

Latest

Teen Tiền Giang - Giải Mã Giấc Mơ

Thursday, April 13, 2017

Con ma theo tưởng tượng của 4 nhóm máu

Dù 4 nhóm máu đã từng gặp ma quỷ thực sự hay chưa thì điều đó cũng chẳng là vấn đề gì trong việc bắt 4 bé này miêu tả về hình ảnh của những con ma đáng sợ...

Cùng 12 Cung Sao khám phá xem khi được cô giáo yêu cầu 4 bé của 4 nhóm máu là nhóm máu Anhóm máu Bnhóm máu O và nhóm máu AB vẽ về hình ảnh của những con ma quỷ theo sự tưởng tượng của bản thân thì các bé này sẽ phát huy tinh thần tưởng tượng của mình như thế nào nha!

Con ma theo tưởng tượng của 4 nhóm máu
Phải đặc biệt biểu dương tinh thần tưởng tượng của các bé thuộc nhóm máu A là...tuyệt đối răm rắp theo ý của cô giáo. Còn các bé thuộc nhóm máu B thì thỏa sức "bịa đặt" với đủ thứ loại ma quỷ...không biết có con ma nào dám tự nhận không nữa???

Xem tiếp tại đây nhé ! »

No comments:

Post a Comment