Khi 4 nhóm máu lỡ lời thì thế nào? - T2G Teen

Latest

Teen Tiền Giang - Giải Mã Giấc Mơ

Wednesday, April 5, 2017

Khi 4 nhóm máu lỡ lời thì thế nào?

Lỡ lời dại miệng, người ta đôi lúc nói cái miệng làm hại cái thân, quả đúng là không sai...cùng 12CungSao soi xem nếu 4 nhóm máu là nhóm máu Anhóm máu Bnhóm máu AB và nhóm máu O lỡ lời dại miệng, thì sẽ như thế nào nhé!

Khi 4 nhóm máu lỡ lời thì thế nào?
Nhóm máu A hay lỡ lời nói ra tâm trạng thật của mình, còn nhóm máu O thì nói nhiều quá thành ra nói dai, nói dại lỡ miệng lúc nào không hay.

Khi 4 nhóm máu lỡ lời thì thế nào?
Nhóm máu AB toàn săm soi người khác, thì cũng chẳng khác nào lỡ lời, còn B thì có sao nói vậy, thẳng như vòi voi...

Tìm hiểu về NHÓM MÁU
Nguồn 12 Cung Sao

No comments:

Post a Comment