Không gian riêng của các nhóm máu - T2G Teen

Latest

Teen Tiền Giang - Giải Mã Giấc Mơ

Tuesday, April 4, 2017

Không gian riêng của các nhóm máu

Mỗi người trong chúng ta đếu muốn có những không gian của riêng mình, cho dù nó như thế nào, nhưng không gian phù hợp sẽ tạo được sự thoải mái trong tính cách, suy nghĩ và hiệu suất làm việc.

Cùng 12 Cung Sao khám Không gian riêng của các nhóm máu & xem 4 nhóm máu là nhóm máu Anhóm máu B,nhóm máu O và nhóm máu AB nhà ta sẽ thích những hình dạng không gian nào nhé!

Không gian riêng của các nhóm máu
Trong một căn phòng, nhóm máu A thích lởn vỡn xung quanh tường, còn nhóm máu B sẽ thích ngồi ở trung tâm của căn phòng đó.

Không gian riêng của các nhóm máu
Nhóm máu O thì chạy loạn xà ngầu, ngồi chổ nào cũng được, không quan trọng. AB thì thích chổ góc khuất và ít người biết đến, có thể là góc phòng.

Không gian riêng của các nhóm máu
Một ví dụ về chọn vị trí của các nhóm máu trong phòng đây!

Tìm hiểu về NHÓM MÁU
Nguồn 12 Cung Sao

No comments:

Post a Comment