TOP chòm sao có số làm chính trị - T2G Teen

Latest

Teen Tiền Giang - Giải Mã Giấc Mơ

Friday, April 21, 2017

TOP chòm sao có số làm chính trị

Có số làm giàu đã khó, nhưng có số làm chính trị còn khó hơn nữa nhé. Làm chính trị không phải dạng vừa đâu...vì vừa có quyền, lại có tiền nữa nên ai cũng muốn nhảy vào. Nhưng đáng tiếc, phải là con của ông này, mụ kia thì mới có cơ may...làm chính trị.

Bạn có số làm chính trị như...Obama không?
Bạn có số làm chính trị như...Obama không?
Xem tiếp tại đây nhé ! »

No comments:

Post a Comment